Step Motor ve Optik Anahtar

Step motor uygulamalarında çoğunlukla pozisyonlamada bir anahtar kullanılarak sistemin bu anahtara gelip dokunması ve böylece kendi sıfır noktasını bulması sağlanmaktadır.

Herhangi bir mekanik parça bulundurmayan optik anahtarlar oldukça hassas ve uzun ömürlü sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

Gnexlab olarak bu çalışmamızda size konu hakkında fikir verebilecek bir uygulama yapmak istedik.

Devre Şeması

Kodlar

int dirPin= 8;
int stepPin = 9 ;

void setup() { 
 pinMode(dirPin, OUTPUT);
 pinMode(stepPin, OUTPUT);
 attachInterrupt(0,kesme,RISING);
 Serial.begin(9600);
 digitalWrite(dirPin,HIGH);
}
 
void kesme()
{
 digitalWrite(dirPin, !digitalRead(dirPin));
}
void loop() {
 for(int i = 0 ; i<200;i++){ 
  digitalWrite(stepPin, HIGH);
  delayMicroseconds(1500);
  digitalWrite(stepPin, LOW);
  delayMicroseconds(1500); 
 } 
 
}