İnsanlık Tarihi ve Teknolojik Gelişimler

2012 yılında yazdıgım bir yazıyı bilgisayarımı kurcalarken buldum. Sizlerle paylasmak istedim.

 

İnsanoğlu dünyaya, benliğinde yaratım, ortaya çıkarma ve kendini anlatma dürtüleri ile gelir. Bu dürtüler onu öylesine motive eder ki onun sayesinde çağlar boyunca mağrada yaşamdan sanal yaşama uzanan bir gelişim segilemiştir. Bu gelişim o kadar da kolay ve hızlı olmasa da değişimin ivmesi günümüze yaklaştıkça üssel oranda artmıştır.

 

Bu dinamizmi körükleyen önemli buluşlar büyük sıçramalara neden olmuş ve bazı devrimlerin yaşanmasını olanaklı kılmıştır. Bir buluşun değeri etkilediği alanda insan oğluna kazandırdığı güç çarpanı ile ölçülür. Örnek olarak buhar gücünün kullanılmaya başlanması ile insan oğlunun kas gücü yüzlerce kez artmış bu önemli buluş birinci endüstri devriminin yaşanmasına neden olmuştur. İnsanlığın tarihsel gelişimi içinde tren yolları ve araba ile taşımacılık, elektrik, Henry Ford’un montaj hatları ile başlayan seri üretim serüveni, petrol ürünlerinin kullanımı ve içten yanmalı motorlar insanlığın daha refah içinde yaşamasını sağlayan ve ekonomik değerleri yerinden sarsan buluşlar olmuştur. Ve insanlık ikinci endüstriyel devrime tanıklık etmiştir.

 

Nihayet bilgi çağı olarak adlandırılan üçüncü endüstriyel devrim de imalat sanayinde otomasyon ve makinaların insan kas gücünü yüzlerce kat artırdığı gibi insan beyin gücünü yüzlerce kat artırmıştır. İnsan yaratıcılığı ve verimliliği bilgiye ulaşmada yaşanan değişim ile güç çarpanına maruz kalmıştır. Bilgi çağında atomlar yerine bitler şekillendirilmekte ve kütlesel ağırlığı bile olmayan sanal endüstriler milyar dolarlık ekonomik büyüklüklere ulaşmıştır. Marka değeri bazı ülkelerin servetlerinden fazla olan google, facebook, vb. aslında sanal ortamlarda saklanan verilerden başka bir şey değildir. Ama dünya atomlardan oluşmaktadır. Hayatımızda ve çevremizde sahip olduğumuz her şey atomlardan oluşur. İnsanoğlu doğası gereği bir ekrandan daha fazlası ile etkileşmek ister. Dokunmak ister.

 

İşte bir sonraki endüstriyel devrim, bilgi çağının akıl almaz esnekliği, tasarıma ve üretkenliğe sağladığı katkılarla gerçek ve elle tutulur nesneler oluşturmaya yarayan 3D yazıcıların birleşmesi ile yaşanacak. Bilgisayar ortamında yapılan tasarımlar internet ortamında paylaşılıp istenildiğinde masamızın üzerindeki mini fabrikalarda üretilecek. Ve insan oğlu doğasından getirdiği yaratım, ortaya çıkarma ve kendini anlatma dürtülerini bu yeni çağ makineleri ile tatmin edecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.