ESP8266 İlk Denemeler

ESP8266 modülü ile ilgili genel bilgileri burada vermiştik. Şimdi ilk deneme çalışmaları ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bu çip ile iletişim kurmak için seri bağlantı yapmak ve bu bağlantıdan AT komutları ile çiple haberleşmek gerekmekte. Bunu bir çok şekilde yapmak mümkün. Ben ilk olarak çipi tanımak amacıyla USB UART bir cevirici ile bağlantı kurarak çipi kurcalamaya başladım. Elimde daha önceden seeedstudio dan aldığım bir USB UART çevirici vardı. Aşağıda resmini görebilirsiniz.

 

photo 2 (4) photo 1 (6)

 

 

 

 

 

 

 

Baktım seeedstudio da halen buna benzer modüller var. Dikkat edilmesi gereken 3.3v olan modeli kullanmak. esp8266 modülümüz 3.3v olduğundan 5v ürünler kullanmamaya dikkat edilmesi gerekmekte.

ESP8266 wifi modülünü bacak bağlantılarını verelim.

 

4262791411877023544

 

USB UART modlü ile ESP8266 Wifi modülünü bağlarken;

USB UART modülü   ————    ESP8266 Wifi modülü

vcc ———————————–vcc

gnd———————————–gnd

rx————————————-txd

tx————————————-rxd

Bir önemli bağlantı da CH_PD bağlantısını modülün vcc sine bağlamak gerekmekte ben basitce bir tel lehimledim.

Bağlantıları tamamladığımıza göre modül ile ilk iletişimlerimizi kuralım. Ben bilgisayar olarak MAC kullandığım için Terminal den screen komutu ile bir haberleşme terminali açtım. Komut şöyle:

screen /dev/tty.usbserial-A800BQZZ 115200

Windows kullanıcıları için Realtherm bir seçenek olabilir. Dikkat etmeniz gereken usb modülün driverını kurmak, doğru com porta 115200 baud hızla bağlanmak. Bundan sonra terminalden şu komutları göndererek esp8266 ile haberleşebilirsiniz. (Gönderilen komutların başına > işareti koyuyorum bunları terminale biz yazıp enterliyoruz diğer mesajlar modülün geri gönderdikleri onları da italik yapıyorum.)

>AT+RST

 

OK

 

ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7)

 

wdt reset

 

load 0x40100000, len 24444, room 16

 

tail 12

 

chksum 0xe0

 

ho 0 tail 12 room 4

 

load 0x3ffe8000, len 3168, room 12

 

tail 4

 

chksum 0x93

 

load 0x3ffe8c60, len 4956, room 4

 

tail 8

 

chksum 0xbd

 

csum 0xbd

 

ready

Bu reset komutu en sonda ready mesajını alıyorsanız herşey yolunda gidiyor demektir.

Ben ev wifi networküme bağlanmak için aşağıdaki komutu kullandım.

>AT+CWJAP="NNetwork","xxxx"

OK

siz de wifi isim ve passwordünüzü bu şekilde modüle tanıtmalısınız.

Bunun gibi bir çok AT komut seti var bunların tamamını buradan görebilirsiniz.

AT komut setleri ile modüle her istediğinizi yaptırmanız mümkün mesela mevcut wifi modüllerini ve sinyal güçlerini listeletebilirsiniz.

ya da bir web servarına bağlanabilirsiniz.

Peki bu AT komut setlerini gerçek hayatta nasıl modüle gönderebiliriz? Tabiki bir mikro işlemci ile. Aslında esp8266 modülü hem mikro işlemci hem de wifi radio modülü bu çipi direkt programlayarak başka bir mikro işlemciye ihtiyaç kalmadan kullanmak mümkün. Ben bu işlemciyi programlamak yerine herkesin daha aşina olduğu Arduino yu devreye sokarak bir uygulama yaptım. Biraz ondan bahsedeyim.

Mikro işlemci için bir Arduino Mega kullandım. Birden fazla UART a sahip olduğundan bir uart ile ciple haberleşip diğeri ile ekrana debug mesajları yollamak mümkün oluyor.

Kullandığım programı aslında buradan buldum. Biraz modifiye ederek aşağıdaki şekli verdim.

 

#define SSID "NNetwork"
#define PASS "B1065f26C847" // My luggage has the same combination!
#define DEST_HOST "localhost"
#define DEST_IP "192.168.1.2"
#define TIMEOUT 5000 // mS
#define CONTINUE false
#define HALT true

// #define ECHO_COMMANDS // Un-comment to echo AT+ commands to serial monitor

// Print error message and loop stop.
void errorHalt(String msg)
{
 Serial.println(msg);
 Serial.println("HALT");
 while(true){};
}

// Read characters from WiFi module and echo to serial until keyword occurs or timeout.
boolean echoFind(String keyword)
{
 byte current_char = 0;
 byte keyword_length = keyword.length();
 
 // Fail if the target string has not been sent by deadline.
 long deadline = millis() + TIMEOUT;
 while(millis() < deadline)
 {
 if (Serial1.available())
 {
 char ch = Serial1.read();
 Serial.write(ch);
 if (ch == keyword[current_char])
 if (++current_char == keyword_length)
 {
 Serial.println();
 return true;
 }
 }
 }
 return false; // Timed out
}

// Read and echo all available module output.
// (Used when we're indifferent to "OK" vs. "no change" responses or to get around firmware bugs.)
void echoFlush()
 {while(Serial1.available()) Serial.write(Serial1.read());}
 
// Echo module output until 3 newlines encountered.
// (Used when we're indifferent to "OK" vs. "no change" responses.)
void echoSkip()
{
 echoFind("\n"); // Search for nl at end of command echo
 echoFind("\n"); // Search for 2nd nl at end of response.
 echoFind("\n"); // Search for 3rd nl at end of blank line.
}

// Send a command to the module and wait for acknowledgement string
// (or flush module output if no ack specified).
// Echoes all data received to the serial monitor.
boolean echoCommand(String cmd, String ack, boolean halt_on_fail)
{
 Serial1.println(cmd);
 #ifdef ECHO_COMMANDS
 Serial.print("--"); Serial.println(cmd);
 #endif
 
 // If no ack response specified, skip all available module output.
 if (ack == "")
 echoSkip();
 else
 // Otherwise wait for ack.
 if (!echoFind(ack)) // timed out waiting for ack string 
 if (halt_on_fail)
 errorHalt(cmd+" failed");// Critical failure halt.
 else
 return false; // Let the caller handle it.
 return true; // ack blank or ack found
}

// Connect to the specified wireless network.
boolean connectWiFi()
{
 String cmd = "AT+CWJAP=\""; cmd += SSID; cmd += "\",\""; cmd += PASS; cmd += "\"";
 if (echoCommand(cmd, "OK", CONTINUE)) // Join Access Point
 {
 Serial.println("Connected to WiFi.");
 return true;
 }
 else
 {
 Serial.println("Connection to WiFi failed.");
 return false;
 }
}

// ******** SETUP ********
void setup() 
{
 Serial.begin(115200); // Communication with PC monitor via USB
 Serial1.begin(115200); // Communication with ESP8266 via 5V/3.3V level shifter
 
 Serial1.setTimeout(TIMEOUT);
 Serial.println("ESP8266 Demo");
 
 delay(2000);

 echoCommand("AT+RST", "ready", HALT); // Reset & test if the module is ready 
 Serial.println("Module is ready.");
 echoCommand("AT+GMR", "OK", CONTINUE); // Retrieves the firmware ID (version number) of the module. 
 echoCommand("AT+CWMODE?","OK", CONTINUE);// Get module access mode. 
 
 // echoCommand("AT+CWLAP", "OK", CONTINUE); // List available access points - DOESN't WORK FOR ME
 
 echoCommand("AT+CWMODE=1", "", HALT); // Station mode
 echoCommand("AT+CIPMUX=1", "", HALT); // Allow multiple connections (we'll only use the first).

 //connect to the wifi
 boolean connection_established = false;
 for(int i=0;i<5;i++)
 {
 if(connectWiFi())
 {
 connection_established = true;
 break;
 }
 }
 if (!connection_established) errorHalt("Connection failed");
 
 delay(5000);

 //echoCommand("AT+CWSAP=?", "OK", CONTINUE); // Test connection
 echoCommand("AT+CIFSR", "", HALT); // Echo IP address. (Firmware bug - should return "OK".)
 //echoCommand("AT+CIPMUX=0", "", HALT); // Set single connection mode
}

// ******** LOOP ********
void loop() 
{
 // Establish TCP connection
 String cmd = "AT+CIPSTART=0,\"UDP\",\""; cmd += DEST_IP; cmd += "\",80";
 if (!echoCommand(cmd, "OK", CONTINUE)) return;
 delay(2000);
 
 // Get connection status 
 if (!echoCommand("AT+CIPSTATUS", "OK", CONTINUE)) return;

 // Build HTTP request.
 cmd = "Hi from Arduino long message test from the wifi modul hello"; //cmd += DEST_HOST; cmd += ":80\r\n\r\n";
 
 // Ready the module to receive raw data
 if (!echoCommand("AT+CIPSEND=0,"+String(cmd.length()+1), ">", CONTINUE))
 {
 echoCommand("AT+CIPCLOSE", "", CONTINUE);
 Serial.println("Connection timeout.");
 return;
 }
 
 // Send the raw HTTP request
 echoCommand(cmd, "OK", CONTINUE); // GET
 
 
 
 
 
 // Loop forever echoing data received from destination server.
 while(true)
 while (Serial1.available())
 Serial.write(Serial1.read());
 
 errorHalt("ONCE ONLY");
}

 

Burada gördüğünüz gibi bir UDP bağlantısı yapıyoruz. Daha sonra Node.js ile yazdığım çok basit bir UDP server ile haberleşeceğiz. İşte Node.js kodu böyle;

 

var PORT = 80;
var HOST = '192.168.1.2';

var dgram = require('dgram');
var server = dgram.createSocket('udp4');

server.on('listening', function () {
  var address = server.address();
  console.log('UDP Server listening on ' + address.address + ":" + address.port);
});

server.on('message', function (message, remote) {
  console.log(remote.address + ':' + remote.port +' - ' + message);

});

server.bind(PORT, HOST);

Node.js ile karşılaşmayanlara duyrulur javascriptin serverda çalışan şekli mutlaka vakit ayırıp bakın. Arkasında Google var ve çok gelecek vaadediyor.

Bağlantılar için benim setup ım aşağıdaki gibi:

photo (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord üzerinde bir TTL çevirici kullandım (kırmızı olan). Bunun nedeni daha önce söylediğim gibi modül 3.3v ile çalışıyor. Arduino mega çıkışları 5v. Bu voltajı modüle zarar vermemek için düşürüyoruz. İlgilenen arkadaşlar olursa daha ayrıntılı şemalar verebilirim.

Bu da çalıştırma videosu:

53 thoughts on “ESP8266 İlk Denemeler”

 1. Nuri bey,
  ben de modullerden ısmarlamıştım hemen.. umarım vakti ile gelir de, ben de denemeye başlayabirim ama en azından “tünelin ucunda ışık” olduğunu siz test etmişsiniz, sağolun..

 2. Reha Bey,
  Sizde bir deneyin fikir alis verisinde bulunalim. Cip a firmware yazarak kullananlar var. Bu cip hem mikro islemci hemde wifi modul iceriyor. Biraz daha calismak lazim. Ama dediginiz gibi bir isik var Bazi uygulamalar gerceklestirilebilir

  1. Selamlar
   malumunuz, “bir chip e yatırım yapmak” çok ciddi bir karar.. En azından , bizler gibi “kısıtlı zamanı olanlar” için. Bu nedenle, modulleri olduğu gibi kullanmayı (yani, firmware ye ellemeden) hep tercih ettim.

   Ama bazı WiFi modulleri var ki, “firmware üzerinde” bazı fonksiyonlar var (mesela RN170 gibi) ve kullanması çok zevkli oluyor ;-)) .. ama bayağı pahalı bir modul..

 3. Benim de kısa bir süre önce haberim oldu bu modüllerden. İlk olarak bende harici bir mu ile uart üzerinden haberleştirmek için kullanmayı planlıyordum ki espressif in sdk sını gördükten sonra firmwaresi ile oynamak ve tek çipte uygulamalar geliştirmek için araştırmalara başladım. Şuan için standalone şekilde tcp server başlatıp network üzerinden gpio kontrolleri yapılabiliyor zaten üzerinde çalışılan bir ürün ki fiyat diğer modüllere nazaran çok uygun. Firmwaresi ile oynamak isteyen kişiler olursa beraber hareket edebiliriz 🙂

  1. Selam Mehmet,
   Iot calismalarinda buraya aktaramadigimiz bazi gelismeler kaydettik. Firmware degisiklikleri ile bu modulu ekosistemimize kazandirmak icin beraber calisabiliriz. Inceledin mi bilmiyorum bu uygulama baya guzel gorunuyor
   http://harizanov.com/2014/11/esp8266-powered-web-server-led-control-dht22-temperaturehumidity-sensor-reading/
   bazi endustri standarti yazilimlari ve IBM alt yapilarini kullanan guzel bir urun yelpazesi gelistirmeyi hedefliyoruz. Calisma grubunda olmandan memnun oluruz

 4. Nuri hocam,
  maalesef link ( /esp8266-powered-web-server-led-control-dht22-temperaturehumidity-sensor-reading/ ) hata veriyor .. reha

 5. Selamlar
  bu modulun bir de ESP8266 Esp-03 modeli var(mis) .. daha az yer kalması, seramik anteni olmasi ama en önemlisi “bacakları lehimlenmemiş” olması hoşuma gitti.. ismarladim, gelince sizlere bilgi vereceğim.

  1. Nuri bey,
   firmware ler ile biraz ilgileneyim dedim ama.. korkarım “geliştirme ortamının” kurulumunun karmaşıklığı beni aştı.

   1. Ben bazi guzel kodlar buldum onun uzerine biraz calisacagim. Firmware dalmadan stabil bir versiyonu kurup onunla iletisim kurmak daha mantikli bu asamada ozaman

  1. At 0.20 versiyonu 0.9.4 SDK üzerine kurulu. 0.9.5 SDK da ise yeni bır at örneği mevcut. Kendi kanaatim yeni yapısı ile daha hızlı derlenebiliyor. Derleme ortamı olarak eclipse üzerine kurulu bır yapı Mevcut ki Windows ortamı için daha kolay ve daha rahat bır firmware ortamı bilmiyorum. Şu an birçok gelisme mevcut. Nokia 5110 lcd,16×2 ve 20×4 lcd standalone olarak kullanılabiliyor. ds18b20, dht11, 22, ve birçok sensör sürücüleri github da mevcut. Şu an nodemcu lua dilini kullanan en kolay geliştirme ortamı olabilir. Nerdeyse tamamının kaynak kodları github da olduğu için açık kaynak olarak çok hızlı gelişiyor. Halı hazirda kendim kullandığım bır sensör network te bulunuyor şu an. Ben hala esp8266 yı standalone olarak kullanma yönünde devam ediyorum.

   1. Mehmet bey,
    Aslında, esp8266 ı standalone olarak kullanmaya çok ihtiyacım var.. Ve sensör network’e de (birkaç noktadan sıcaklık, ışık, basınç vs. bilgileri toplamak için)..

    Eğer zamanınız uygun ve tabii siz de uygun görürseniz..
    1) Yukarıda bahsettiğiniz Development ortamı nasıl kuruluyor? Açıklamanız mümkün müdür?
    2) Eğer, sizin için de uygun ise, sensor network leri ile ilgili bir başlık açarak, bizleri aydınlatabilir misiniz?

    şimdiden çok teşekkrüler ederim, reha

    1. Mehmet Bey,
     Dilerseniz size editör yetkisi tanımlayabilirim. ESP8266 konusunda bir yazınız hepimiz için faydalı olur

 6. http://imagizer.imageshack.us/a/img910/359/eT4kBf.jpg
  http://imagizer.imageshack.us/a/img537/4170/eRrhly.jpg
  Nuri abi yukarda dediğin bağlantıları yaptık.Ama arduino hakkında bişey yazmamıştın arduinoyu bağlamadık.Gücü usb uarttan aldık.Verdiğin Realtherm uygulamasınıda indirdik ama resimde gördüğün gibi port closed diyor.Arduinoyu bağladığımızda arduinonun bağlı olduğu portu görüyor ancak bu defada komut gönderemiyoruz.Send sekmesine AT yazıyoruz arduinonun Rx ışığı yanıp sönüyor.Ne yapmamız gerekiyor arduino bağlıycaksak nasıl bağlıycaz sıkıntı nerde 3 gündür başındayız çözemedik.Yardımcı olursan çok seviniriz.Kullandığımız parçalar arduino mega 2560 esp 8266 wifi modülü cp2104 usb uart

  1. Selamlar Nurullah,
   Öncelikle arduinoyu bağlamadan usb uart modulu ile calısmaya başlayın bence. PC ye drıverı gerıkordur onu kurun ve esp ye bile bağlamadan realtherm den portu görüyor olmanız lazım. Adım adım gıtmekte fayda var yani uart modülü windowsa tanıttığınızdan ve geçerli bir com portu olusturduğunuzdan emın olun. Daha sonra bu yazının ust kısmında belirtildiği gibi esp ile kablo bağlantısını yapın ve AT komutu gönderin. Cevap almanız gerek. Bundan sonra arduinolu kısımları konuşalım.

    1. Port Com3 gibi bir ifade olmali rakam sizde farkli olabilir. Uart modulun comportuna windows donanim ayarlarindan bakabilirsiniz. Orada goremiyorsaniz driver yuklenmemis demektir onu yukleyin

     1. Com portunu gördü şu an ama hala terminale komut yazamıyoruz. Senin koyduğun ftotoğraflardaki komutları yazdığın sayfaya ulaşamıyoruz

 7. Şimdi ESP8266 ile bağlantıları yapıp (yazıyı atlamadan okuyarak) iletişime gçebilirsiniz. Uart modülü 3.3v olmalı 5v versiyonu esp ye zarar verebilir.

  1. Diğer önemli bir konuda Baud rate denilen iletişim hızı. bu değeride doğru girmeniz gerekiyor çipe göre bu 9600 yada 115200 olabilir. bu değerinde iletişim kurabilmeniz için doğru olması gerekli

 8. Merhaba,

  ESP8266 ile yaptığını çalışmalradan dolayı teşekkür ederim. Mümkünse bir sorum olacaktı. ESP8266 modülünü easypic board üzerinden seviye çevirici kullanmadan board üzerindeki çeviriciden faydalanarak kullanmaya çalıştım, fakat AT komutlarına hiçbir response alamadım. Sizce modülü yakmış, bozmuş olma ihtimalim nedir. veyahut hala çalışıp çalışmadığını nasıl anlayabilirim.

  çok uzun süre zaman harcamama rağmen maalesef hiç bir response alamadım, sizce nedeni nedir ve nasıl çözebilirim

  1. Arkadaşlar merhaba,

   firmware’i güncelleyince sorun ortadan kalktı, firmware i güncellemek için gerekli dosyalar ve program web de mevcut. yazılım samırım çince. fakat nasıl kullanıldığına dair resimli anlatım bulabiliyorsunuz

   kolay gelsin.

 9. Selamlar Nuri Bey. Biz Tcp server ve Tcp client haberleştirmesi yapacağız. Serverımız python clientimiz de arduino uno olarak kullandık. Uno’ya Esp8266 yı bağladık ve At komutlarıyla server’a bağlanabildik. Bizim sorunumuz Uno’ya program yazıp Otomatik olarak servera bağlanamadık. Bu konuda bilginiz varsa paylaşırsanız seviniriz.

  1. Projenizi burada yayinlar ve herkesin faydalanacagi sekilde sunabilirseniz bende her konuda destek olmaya calisirim.

 10. nuri bey kolay gelsin
  ben alibeykoy meslek lisesinde öğretmenim esp8266 ile ile igili öğrencılerle bir uygulama yapmak istiyoruz bigisayar yada telefon üzerinden herhengi bir donanımı esp8266 ile kontrol etmek istiyoruz bu nokta da bize yardımcı olabılırmısinız

  emre çalışkan

  1. Nasil bir yardim istiyorsunuz bilemiyorum hocam ama elimden geldigince konulari burada anlatmaya calistim. Gene bir katkimiz olabilirse yapalim

 11. esp8266 ya yeni başlayanlardanım. Esplorer arayüzü ile module yanlışlıkla AT+CIUPDATE gönderdim.tesadüf müdür yoksa bu komutla alakalı mı bilmiyorum ama komuttan sonra modülün mavi ledi sürekli yanar oldu ve şuan modülle haberleşemiyorum. modül bozulmuş mudur yoksa bu komutla ilgili bi sorun mudur yardım edebilir misiniz

 12. Merhaba Hocam,

  3 arduino var ve 3 tanede esp8266 wifi modülü.

  1 tane ana arduino, 2 tane de data yollayan arduino var diyelim bunları esp8266 ile Kablosuz Serial Monitor olarak kullanabilir miyiz? yani kablosuz olarak Serial monitor dan veri yollama veya sizin uygulamanız gibi c# tarzı uygulama yapabilir miyim?

  1. esp8266 lari bir biri ile konusturmak mumkun ama ben olsan bu cihazlar nasil olsa internete baglanabiliyor. Haberlesmeyi bir server uzerinden yapardim. Daha sorunsuz olur bence

 13. Hocam okul için yapıyoruz yani olabildiğince kapalı halde yapmaya çalışıyoruz troll yememek için 🙂 peki esp8622 leri nasıl birbiri ile konuşturabiliriz döküman vs. var mı? birde serevr la olanı nasıl oluyor tcp yada udp ile mi

 14. Merhaba, yazılarınız çok faydalı. Sizlere minnettarım.

  Bu modül ile SSID yayın hangi komut ile ne şekilde yapılıyor.
  Yayın enerji kesilip geri geldikten sonra devam edebiliyorum. Yoksa her enerji kesilip geri geldiğinde cihaza tekrar çalışma modu ssid şifre gibi bilgileri tekrar mı göndermeliyiz.

  Teşekkürler…

   1. Hocam, Bu modüle cep telefonu ile bağlanmak için modül üzerinden ssid yayınlayabilir miyim.
    Yapmak istediğim Telefonumda ağları tarattığım zaman bu modülü temsil eden isimi görmek ve modüle verdiğim şifre ile telefondan modüle bağlanmak istiyorum. Bu mümkün müdür ?

 15. Selam;

  Raspberry pi 2 üzerine rasbian ve webserver kurdum ve evdeki Wifi AP a bağladım ESP8266 larada sensör bağladım onlarıda Evdeki WifiAP a bağladım şimdi web serverda misal oda1.php sayfasına geldiğimde o odadaki ESP8266 lara bağlanıp pin durumlarını yada bağlı sensörlerin datalarını okuyup komut göndermek istiyorum. Sanırım UDP kullanmam gerekli internette belki 200 ü aşkın site dolaştım gezdiğim sitelerin hepsi 2 tane kaynağın Copy / Paste yapılmış hali hele Türk siteler hepten içler acısı 3-4 tane program komutunu yapıştırmışlar yabancı siteden ama hangi kod ESP ye Hangi Kod web server a yazılacak kullanılan firmware yada kütüphane belli değil yapıştırdığı kodların çalışabilmesi için kütüphanesini eklemesi lazım ondan haberi yok eminim ki hayatında hiç çalıştırmaya bile denememiştir sadece internette bir blogu olsun dolu gözüksün diye koymuş. giren insanlarda cebelleşip duruyor çalıştıracağım diye. Şu sorunu da bir halledeyim toparladığım dökümanları ya bir pdf yada blog olarak insanların hizmetine açacağım. test ettiğim çalıştırdığım projeleri insanlara dağıtacağım. Ruslar ve Çinliler sistemlere takla attırıyor adamlar tüm bilgilerini karşılıksız paylaşıyor. Bizim Türkler iki tane komut öğrenmiş onunda yarım yamalak yazıyor çalışmasın diye sonra irtibat kurduğunda şu kadar paraya yaparım.. En sonunda ya rusça öğreneceğim yada çince.

  1. Gnexlab da tum projeleri kendimiz yapip deniyoruz. Cogundada calisan bir video oluyor aslinda. Sana yardimci olmam icin gercekten yaptiklarini burada yayimlaman gerekli ben ve diger herkez kodlari gorup duzeltsin yada ekleme yapsin. Bence duzgun bir sistem yapmak istiyorsan bir MQTT serveri kurman gerekli bunu raspi ye kolayca kurabilirsin sonra herkez bu server uzerinden durumlarini birbirine gonderebilir.

   Mimarinin ana hatlarini bu yazida bulabilirsin. Dedigim gibi kendi yapini paylasirsan onunla ilgili de yardimci olabilirim.

 16. Merhaba haftalardır uğraşıyorum. Esp8266-01 yı arduino baglamada sorun var esp8266-01 güç yetmiyormuş gibi kısık yanıyor bazende mavi ve kırmızı beraber yanıyor, ben mail göndermek istiyorum ama hiçbir bağlantı şekli çalışmadı. Kimisi direnç bağlıyor ve.. Esp8266-01 yi harici kaynaktan besliyorum ama arduino üzerindeki rx tx ler 5v çıkış veriyor, esp8266-01 bunu nasıl dönğştüreceğim ne kullanmam lazım? Sorun bundan mıdır? Bağlantı şekli doğru olan hangisidir? Teşekkür ederim. Bu bilgiye çok ihtiyacım var.

 17. Hocam sizin ‘Smart Home’ su anda ne durumda ? Bende raspi ye Openhab2 ve mqtt ayarlarını yaptım sunucu lokal olarak 1 haftadır çalışıyor. Openhab2 ile evi akıllı yapacağım inşallah ( yada yakacağım ). Size sormak istediğim soru bu sistem için ESP wifi modüllerinden hangisini almalıyım. Çünkü çinli kardeşlerin sitesinde çok fazla sayıda model görüyorum.
  Teşekkürler
  Kolay Gelsin

  1. Bende Smart Home ile ilgili yeni bir makale yazmayi dusunuyorum. Buradan takip edersiniz. Etkileyici olacak 🙂
   Sizin OpenHab2 calismanizida paylasirsaniz burada yayimlayabiliriz. Merakla bekliyoruz. ESp moduller ile ilgili cok model olmasina karsin aslinda bugune kadar espressif uretici firmasi 2 ama cip cikardi bunlardan biri esp8266 digeri de esp32 diger modeller ozellikle esp8266nin farkli flash hafizaya sahip modelleri. Ben ilk cikan model ile ESP12 kullaniyorum genelde. Modelleri buradan inceleyebilirsiniz. http://www.esp8266.com/wiki/doku.php?id=esp8266-module-family

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.